Cảm thụ âm nhạc – nuôi dưỡng cảm xúc tại ngày hội Dino