CON SẼ LÀM GÌ KHI GIẬN DỮ THAY VÌ ĐÁNH NGƯỜI KHÁC?