LIỆU CÓ QUÁ SỨC KHÔNG, KHI ĐỂ TRẺ LÀM QUEN VỚI KHOA HỌC?