“Ở NHÀ CON THƯƠNG AI NHẤT?” – ĐỪNG BAO GIỜ HỎI TRẺ CÂU NÀY!