Tham dự ngày hội “Khủng long Dino và những người bạn” Quận 7